वेलवर्गीय पालेभाज्या पिकावरील कीड रोग आणि व्यवस्थापन

महाराष्ट्रामध्ये बागायती शेती असणारे शेतकरी वेलवर्गीय पालेभाज्या पिकांना प्राधान्य देतात. पालेभाज्यांची लागवड देशात सर्वच राज्यांमध्ये केली जाते, आणि महाराष्ट्र राज्यात …

Read more