घरकुल योजना लिस्ट महाआवास अभियान | gharkul list maharashtra

अभियानाची उद्दिष्टे

gharkul list maharashtra राज्यामध्ये ग्रामीण गृहनिर्माण योजना ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या कामात गतिमान करणे.

ग्रामीण गृहनिर्माण योजना मध्ये शासकीय यंत्रणेबरोबरच समाजातील सर्व घटक जसे पंचायतराज संस्था, स्वयंसेवी संस्था, सहकारी संस्था, खाजगी संस्थांमध्ये कार्पोरेट, तंत्रशिक्षण संस्था, बँका, लोकप्रतिनिधी, लाभार्थी, ग्रामस्थ इत्यादींचा सक्रिय सहभाग वाढविणे.

ग्रामीण गृहनिर्माण क्षेत्रामध्ये नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवून घरांचा दर्जा व गुणवत्ता वाढविणे

ग्रामीण गृहनिर्माण योजना मधील लाभार्थ्यांसाठी शासनाच्या विविध योजनांचा कृती संगम घडवून आणणे

राज्यात ग्रामीण गृहनिर्माण क्षेत्रातील भागधारकांची क्षमता बांधणी व जनजागृती द्वारे लोकचळवळ उभी करणे

या योजनेचा राबवण्याचा कालावधी

भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून देणे. ग्रामीण गृहनिर्माण योजना अंतर्गत गरजू पात्र घरकुल बांधकामासाठी जागा उपलब्ध नसलेल्या लाभार्थ्यांना

अ) पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना.

ब) शासकीय जागा विनामूल्य उपलब्ध करण्याची योजना.

क) ग्रामीण भागातील अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याची योजना.

घरकुलांचे उद्दिष्ट प्रमाणे 100% मंजुरी देणे राज्य स्तरावरून केंद्र पुरस्कृत व राज्य पुरस्कृत योजना अंतर्गत सन 2016 17 हा ते 2020 21 पर्यंत जिल्ह्यांना वितरित करण्यात आलेल्या उद्दिष्टांना 100% मंजुरी देणे.

मंजूर घरकुलांना पहिल्या त्याचे शंभर टक्के वितरण करणे केंद्र पुरस्कृत व राज्य पुरस्कृत योजना अंतर्गत सन दोन हजार सोळा सतरा ते दोन हजार वीस एकवीस मधील मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे शंभर टक्के वितरण विनाविलंब करणे.

घरकुलांच्या उद्दिष्टानुसार 100% घरकुले पावती दृष्ट्या पूर्ण करणे केंद्र पुरस्कृत व राज्य पुरस्कृत योजना अंतर्गत सन दोन हजार सोळा सतरा ते दोन हजार वीस एकवीस मधील उद्दिष्टानुसार शंभर टक्के घरकुलांचे काम होते दृष्ट्या पूर्ण करणे.

प्रलंबित घरकुले पूर्ण करणे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत घरकुल यांना पहिला हप्ता प्रधान केल्यापासून बारा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी येईल झालेल्या मात्र अद्यापपर्यंत अपूर्ण असलेली प्रलंबित घरकुले प्राधान्याने पूर्ण करणे व यापुढे अशा यादीमध्ये घरकुलांचा समावेश होणार नाही याची दक्षता घेणे.

सर्व घरकुले आर्थिक दृष्ट्या पूर्ण करणे केंद्र पुरस्कृत व राज्य पुरस्कृत योजना मधील सन दोन हजार सोळा सतरा ते दोन हजार वीस एकवीस मधील सर्व घरकुलांना भोवती प्रगतीनुसार सर्व हप्ते प्रधान करून सर्व घरकुले आर्थिक दृष्ट्या पूर्ण करणे.

ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण पूर्ण करणे घरकुलांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत दिलेले उद्दिष्ट व प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांची समन्वय ठेवून पूर्ण करून कुशल गवंडी तयार करणे.

डेमो हाऊसची उभारणी

घरकुलाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी व लाभार्थ्यांना मार्गदर्शक ठरण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत जिल्ह्यात दिलेल्या उद्दिष्टं प्रमाणे पंचायत समिती निहाय सर्व डेमो हाऊसची उभारणी करणे.

कायमस्वरूपी प्रतीक्षा यादीतील लाभार्थ्यांचे आधार सीडींग व आवाज प्लस मधील लाभार्थ्यांचे आधार सीडींग इन जॉब कार्ड मॅपिंग शंभर टक्के पूर्ण करणे प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत कायमस्वरूपी प्रतीक्षा यादी मधील लाभार्थ्यांचे आधार सीडींग व आवाज प्लस मधील लाभार्थ्यांचे आधार सीडींग जॉब कार्ड मॅपिंग 100% पूर्ण करणे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत मधून रोजगार व स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण मधून सौचालय देणे जल जीवन मिशन मधून नळाने पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणे प्रधानमंत्री उज्वला योजने मधून गॅस जोडणी देणे सौभाग्य योजने मधून विद्युत जोडणी देणे राष्ट्रीय ग्रामीण जीवन्नोती अभियान व मधून उपजीविकेचे साधन देणे.

नाविन्यपूर्ण उपक्रम पुरेशी जागा नसल्यास. बहुमजली इमारत म्हणजे जी प्लस टू बांधणे. पुरेशी जागा असल्यास गृह संकुल उभारून त्याची सहकारी संस्था स्थापने.

लाभार्थ्यांना घरकुल बांधकामासाठी बँकेचे 70 हजार रुपये कर्ज स्वरूपात मिळवून देणे.

घरकुलांचे बांधकाम साहित्य जसे दगडविटा वाळू सिमेंट स्टील छताचे साहित्य इत्यादी उपलब्ध करण्यासाठी घरकुल मार्ट सुरू करून त्यात महिला बचत गटांचा सहभाग घेणे.

पंचायत राज संस्था आजकी जिल्हा परिषद पंचायत समिती व ग्रामपंचायत असेल स्वयंसेवी संस्था सहकारी संस्था कार्पोरेट संस्था लाभार्थी व लोकसहभाग यांच्या माध्यमातून मूलभूत सुविधा देऊन आदर्श घरांची निर्मिती करणे.

GR पाहण्याकरिता येथे क्लिक करा

अर्ज करण्यासाठी येथे क्लिक करा