PM Krushi Sinchan Yojana 2022 | प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना २०२२.

1 .   आठ ए प्रमाणपत्र ,
2.   विज बिल,
3.  पूर्वसंमती पत्र,
4.  खरेदी केलेल्या संचाचे बिल,                                                                                                                                                                                    5 5.   सातबारा.

आमच्याशी जुळण्यासाठी येथे क्लिक करा .