Gajar Gavat असे करा शेतातील गाजर गवत नष्ट!

Gajar Gavat

शेतकऱ्यांसाठी Gajar Gavat गाजर गवतावर नियंत्रण करण्यासाठी काही खास उपाय. आपल्याला माहिती आहे की, गाजर गवत यालाच (काँग्रेज गवत) या नावाने देखील ओळखले जाते. या गवताचा प्रसार पुण्यामध्ये प्रथम 1955 साली आढळून आला आणि आता संपूर्ण भारतातच नाही तर हा सर्व जगभर आहे. Gajar Gavat असे करा शेतातील गाजर गवत नष्ट! याचा उगम जर आपण … Read more