पिक विमा मंजुर शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा Pik Vima

Pik Karj Crop Loan

अखेर पिक विमा pik vima 2021 मंजूर झाला असून शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये आज पीक विमा जमा व्हायला सुरुवात झालेली आहे ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला होता तर असे शेतकरी पीक विम्याची वाट बघून होते परंतु आता पिक विमा कंपन्यांना करुणा च्या परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यात पिक विमा जमा करावाच लागला. अखेर पिक विमा Pik Vima मंजुर गतवर्षीच्या … Read more