Driving Licence Without Test Driving Licence New Rules | ड्रायव्हिंग लायसन्स नविन नियम

Driving Licence Without Test Driving Licence New Rules | ड्रायव्हिंग लायसन्स नविन नियम

Driving Licence Without Test Driving Licence New Rules – मित्रांनो आता ड्रायव्हिंग लायसन्सचे नविन नियम लागु करण्यात आले आहेत. तुम्हाला आता RTO office मध्ये जाण्याची गरज नाही, लांब रांगेत उभे राहण्याची पण गरज पडणार नाही. कारण केंद्र सरकारने नविन ड्रायव्हिंग लायसन्स नियम बनवले आहेत. Driving Test (चाचणी) ची गरज नाही तुम्हाला या अगोदर ड्रायव्हिंग लायसन्स … Read more