Rajya Sarkar Mahangai Bhatta 2023| राज्य सरकारी कर्मचारी महागाई भत्ता २०२३.

राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. आता यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ झालेली आहे. (राज्य सरकारी कर्मचारी महागाई भत्ता २०२३.)बद्दल जाहिरात ही 10 जानेवारी 2023 ला झाली होती. यामध्ये राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.  माझी कन्या भाग्यश्री योजना 2023 . एक जुलै 2022 … Read more