शेतकऱ्यांसाठी सरकारी योजना | Government Scheme for Farmer

नमस्कार मित्रांनो आपल्या राज्यातील गरीब कुटुंब आपल्या स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी राज्य सरकार जिल्हा उद्योग केंद्र शासकीय प्रकल्प योजना २०२० माहिती देत आहे. ज्यामुळे आपली आर्थिक परिस्थिती सुधारून आपणही प्रगती करू शकतो, ही योजना अनुदानित आहे यातील काही रक्कम आपण स्वतः तर काही अनुदानित म्हणून बँक आणि राज्य सरकार भरणार आहे.

शेतकऱ्यांसाठी सरकारी योजना | Government Scheme for Farmer

1). गाई-म्हशी विकत घेणे
प्रकल्प खर्च – ६ लाख – १० जनावरे
(शासकीय योजना – २५ % ओपन कॅटेगरी साठी ३३.३३% एस .सी./एस .टी .साठी )

2). शेळीपालन
प्रकल्प खर्च ४.५ लाख – ५० शेळ्या २ बोकड
(शासकीय योजना – २५ % ओपन कॅटेगरी ३३.३३% एस. सी. –एस .टी.)
प्रकल्प खर्च ४.५ लाख – ५० शेळ्या २ बोकड
(शासकीय योजना – २५ % ओपन कॅटेगरी ३३.३३% एस. सी. –एस .टी.)

3). कुक्कुटपालन
प्रकल्प खर्च – ८ लाख -५००० पक्षी
(शासकीय योजना २५ % ओपन कॅटेगरी ३३.३३% एस. सी. –एस. टी.)

4). शेडनेट हाऊस
प्रकल्प खर्च – ३.५ लाख – १० गुंठे
(शासकीय योजना – ५० % )

5). पॉलीहाउस
प्रकल्प खर्च -११ लाख – १० गुंठे
(शासकीय योजना – ५० % )

6). मिनी डाळ मिल
प्रकल्प खर्च -१.८८ लाख
(शासकीय योजना – ५० % )

7). मिनी ओईल मिल
प्रकल्प खर्च -५ लाख
(शासकीय योजना – ५० % )

8). पॅकिंग व ग्रेडिंग सेटर
३५ % सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी अनुदान (१७.५० लाख प्रती आकार ९*८ मी.

9). ट्रॅक्टर व अवजारे
प्रकार १- (शासकीय योजना-०८ ते २० PTOHP रुपये १ लाख अनुदान /३५ % -अनु.जाती,अनु.जमाती,अल्प ,अत्यल्प शेतकरी ,महिला यांसाठी
प्रकार २-(शासकीय योजना-२० ते ७० PTOHP रुपये ७५ हजार अनुदान /२५ % -इतर लाभधारकांसाठी )

10). पॉवर टिलर -८ बी.एच.पी. च्या कमी
प्रकार १- (शासकीय योजना-५००००/- अनुदान /५० % -अनु.जाती,अनु.जमाती,अल्प ,अत्यल्प शेतकरी ,महिला यांसाठी
प्रकार २-(शासकीय योजना-४० हजार अनुदान /४० % -इतर लाभधारकांसाठी )

11). पॉवर टिलर -८ बी.एच.पी. च्या जास्त
प्रकार १- (शासकीय योजना-७५ हजार /- अनुदान /५० % -अनु.जाती,अनु.जमाती,अल्प ,अत्यल्प शेतकरी ,महिला यांसाठी
प्रकार २-(शासकीय योजना-६० हजार अनुदान /४० % -इतर लाभधारकांसाठी )

12). काढणी व बांधणी यंत्र
शासकीय योजना –रुपये १.२५ लाख ( ५० % )

13). रोटाव्हेटर-२० बी.एच.पी. खालील चलित
प्रकार १- (शासकीय योजना-३५ हजार /- अनुदान अनु.जाती,अनु.जमाती,अल्प ,अत्यल्प शेतकरी ,महिला यांसाठी
प्रकार २-(शासकीय योजना-२८ हजार अनुदान -इतर लाभधारकांसाठी
रोटाव्हेटर-२० बी.एच.पी .वरील चलित
प्रकार १- (शासकीय योजना-४४ हजार /- अनुदान अनु.जाती,अनु.जमाती,अल्प ,अत्यल्प शेतकरी ,महिला यांसाठी
प्रकार २-(शासकीय योजना-३५ हजार अनुदान -इतर लाभधारकांसाठी

14). कडबा कुट्टी यंत्र/ पेरणी यंत्र
२० बी.एच.पी. खालील चलित
प्रकार १- (शासकीय योजना-१५ हजार /- अनुदान अनु.जाती,अनु.जमाती,अल्प ,अत्यल्प शेतकरी ,महिला यांसाठी
प्रकार २-(शासकीय योजना-१२ हजार अनुदान -इतर लाभधारकांसाठी
२० बी.एच.पी. वरील चलित
प्रकार १- (शासकीय योजना-१९ हजार /- अनुदान अनु.जाती,अनु.जमाती,अल्प ,अत्यल्प शेतकरी ,महिला यांसाठी
प्रकार २-(शासकीय योजना-१५ हजार अनुदान -इतर लाभधारकांसाठी

15). उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित रोपवाटिका –( किमान २ ते ४ हेक्टर क्षेत्र युनिटसाठी )
अनुदान – ४०% भांडवलाच्या निगडीत २५ लाख प्रती हेक्टर

16). छोट्या रोपवाटिका साठी -–( १ हेक्टर क्षेत्र युनिटसाठी )
अनुदान – ५० भांडवलाच्या निगडीत १५ लाख प्रती हेक्टर

17). गोडाऊन(वेअर हाउस)-
प्रकल्प खर्च-३५ लाख -१००० मे. टन
(शासकीय योजना-२५ %)

18). शीत गृह –५००० मेट्रिक टन साठी
(शासकीय योजना-३५ % अनुदान सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी /५०% आदिवासी आणि डोंगराळ भागासाठी )
२८०० प्रती मे .टन प्रकार १ साठी
३५०० प्रती मे .टन प्रकार २ साठी.

19. गांडूळ खत प्रकल्प –
प्रकल्प खर्च-६०० घनफूट प्रोरीत धरतीवरती
(शासकीय योजना-५००००/- प्रती उत्पादन प्रकल्प

20). उसाच गुऱ्हाळ –
प्रकल्प खर्च- १४ लाख
(शासकीय योजना- ५० %)

21). फळ प्रक्रिया उद्योग –
प्रकल्प खर्च- २४ लाख
(शासकीय योजना – ४० %)

22). फळबाग लागवड (एन.एच.बी.)-
प्रकल्प खर्च- २० लाख – १० एकर
(शासकीय योजना- ४० %)

23). स्पिरुलीना (शेवाळ शेती)-
प्रकल्प खर्च- ४.५ लाख
(शासकीय योजना – ५० % )

Read  Saur Fancing Yojana Maharashtra | वन्य प्राण्यापासून शेतीचे नुकसान टाळण्यासाठी मिळणार अनुदान.

24). भाजीपाला सुकवणे-
प्रकल्प खर्च-२४ लाख
(शासकीय योजना-४० %)

25). कृषि सल्ला व सेवा केंद्र –
प्रकल्प खर्च-५ लाख
(शासकीय योजना-४०%)

26). सोयाबीन मिल्क व उत्पादने-
प्रकल्प खर्च- ८ लाख
(शासकीय योजना- ४० %)

27). कृषी पर्यटन (अॅग्रो टूरीझम)- प्रकल्प खर्च-१० लाख

1 ते 50 लाख पर्यंत प्रोत्साहन योजना Shetkari Yojana

महाराष्ट्र शासन.
उद्योग संचालनालय,
जिल्ह्य उद्योग केंद्र.

राज्य शासनाच्या भक्कम सहकार्याने तरुण /तरूणींना नवीन उद्योजक बनण्याची सुवर्णसंधी

योजनेचे नाव:-
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम {CMEGP}

योजने विषयी थोडेसे

योजनेचे संकेतस्थळ :-
http://maha-cmegp.gov.in

योजनेचे कार्यक्षेत्र : महाराष्ट्र

योजनेचे निकष :-
1) वयोमर्यादा 18 ते 45
(अ जा /अ ज/ महिला / माजी सैनिक याना 50 वर्ष )
2) शैक्षणिक पात्रता
(i) प्रकल्प रु 10 ते 25 लाखासाठी 7 वी पास
(ii) प्रकल्प रु 25 ते 50 लाखासाठी 10 वी पास
3) उत्पादन उद्योग :- ( कमाल प्रकल्प मर्यादा )50 लाख
4) सेवा उद्योग :- ( कमाल प्रकल्प मर्यादा )10 लाख

प्रकल्प अहवाल खालील विहित निकषांवर अधारीत असणे आवश्यक आहे
(i) स्थिर भांडवल :- मशीनरी रक्कम कमीत कमी 50%
(iI) इमारत बांधकाम :- जास्तीत जास्त 20% ( iii )खेळते भांडवल :- जास्तीत जास्त 30%

5) स्वगुंतवणूक :- 5 ते 10%

6) अनुदान मर्यादा :- 15 ते 35 %
7) सदर योजना ही नवीन स्थापन होणाऱ्या उद्योगासाठी आहे

8) पात्र मालकी घटक :- वैयक्तिक , भागीदारी, बचत गट

ऑनलाईन पोर्टलवर अपलोड करण्यासाठी लागणारे विहित कागदपत्र

1)पासपोर्ट साइज फोटो
2) आधार कार्ड
3) जन्म दाखला/शाळा सोडल्याचा दाखला /डोमिसीयल सर्टिफिकेट
4) शैक्षणीक पात्रता प्रमाणपत्र (आपले शिक्षण किती झाले याचा पुरावा जसे 10 वी ,12वी, पदवीचे गुणपत्रक )
5)हमीपत्र (Undertaking Form ) वेबसाईटवर मेनू मध्ये मिळेल
6)प्रकल्प अहवाल
7) जातीचे प्रमाणपत्र ( अ जा /अ ज असेल तर )
8) विशेष प्रवर्ग असेल तर प्रमाणपत्र ( माजी सैनिक, अपंग )
9) REDP/EDP/SDP किंवा कौशल्य विकास प्रशिक्षण झाले असेल तर प्रमाणपत्र
10) लोकसंख्याचा दाखला (20000 पेक्षा कमी लोकसंख्या असेल तर )
11) पार्टनरशिप उद्योग असेल तर i) रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र
Ii)अधिकार पत्र ,घटना

टीप :- वरील कागदपत्रामधील अनुक्रमांक 1 ते 4 हे 300 KB पर्यंत व अ क्र 5 आणि 6 हे 1 MB पर्यंत असावे .

वरील योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तात्काळ
http://maha-cmegp.gov.in
सदर संकेत स्थळाला भेट दयावी व आजच संकेतस्थळावर अर्ज दाखल करावेत

5% – 10% स्वतःचे भांडवल
60% – 80% बँकेचे कर्ज
30% सर्व महिलांसाठी अनुदान राखीव
20% SC/ST साठी अनुदान राखीव
एक कुटुंब एक लाभार्थी

(आणखी सुद्धा बरेच उद्योग आहेत की आपण ते करू शकतो)त्यांची सूची आपण खालील प्रमाणे बघुयात:—-
माहितीसाठी काही उत्पादन उद्योग:-

हे उद्योग सुद्धा शेतकरी सुरू करू शकतात

1. थ्रेड बॉल आणि वूलन बॉलिंग लॅचि बनविणे
2. फॅब्रिक्स उत्पादन
3. लॉन्ड्री
4. बारबर
5. प्लंबिंग
6. डिझेल इंजिन पंप्स इटीसीची दुरुस्ती
7. स्प्रेयर्ससाठी टायर व्हॅलसीनीझिंग युनिट अ‍ॅग्रीकल्चर सर्व्हिसेस
8. बॅटरी चार्जिंग
9. आर्ट बोर्ड पेन्टिंग/स्प्रे पेन्टिंग
10 सायकल दुरुस्तीची दुकाने
11 बॅन्ड पथक
12 मोबाइल आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे दुरुस्ती
13. इलेक्ट्रॉनिक दुरुस्ती
14. ऑफिस प्रिंटिंग आणि बांधणी
15 काटेरी तारांचे उत्पादन
16 अनुकरण ज्वेलरी (बांगड्या) बनविण
17 स्क्रू/बॉल बीयरिंगचे मॅन्युफॅक्चरिंग
18. ENGG. वर्कशॉप
19. स्टोरेज बॅटरिजचे मॅन्युफॅक्चरिंग
20.हँडमॅड युटेंसिल्स ऑफ कॉपर उत्पादन
21. रेडिओचे उत्पादन
22. व्होल्टेज स्टॅबिलिझरचे उत्पादन
23 कोरीव वूड आणि आर्टस्टिक फर्निचर बनविणे
24 ट्रंक आणि पेटी उत्पादन
25. ट्रान्सफॉर्मर/ELCT. मोटार पंप/जनरेटर उत्पादन
26. कॉम्प्यूटर असिंबिंग
27 वेल्डिंग वर्क
28. ​​प्लॅटफॉर्म स्केल्स/धर्मकांता यांचे मॅन्युफॅक्चरिंग
29. इलेक्ट्रॉनिक ब्लॉक आणि अलार्म टाईम पीक्सचे मॅन्युफॅक्चर
30 विविध भौतिक हाताळणी उपकरणे तयार करणे
31 मशीनरीचे सुटे भाग/बेअरिंग इत्यादींचे मॅन्युफॅक्चरिंग.
32. मिक्सर ग्रिंडर आणि इतर घराच्या वस्तू बनविणे.
33. प्रिंटिंग प्रेस/स्क्रीन प्रिंटिंग व्हिडिओ आणि फोटो स्टुडिओ
34. बॅग उत्पादन
35. मंडपडेकोरेशन
36. कॉटन बेड/उशा
37. कॉटन टेक्सटाईल फॅब्रिक्समध्ये स्क्रीन प्रिंटिंग
38 झेरॉक्स सेंटर
39 चहा स्टॉल
40 मिठाईचे उत्पादन
41. होजीअरी उत्पादन
42. रेडीमेड गारमेंट्सचे टेलरिंग /उत्पादन
43. खेळणी आणि बाहुली बनविणे
44. थ्रेड बॉल्स आणि वूलन बॉलिंग बनवणे
45. डिझेल इंजिन पंप संचाची दुरुस्ती
46. मोटार रिविंडिंग
47. वायर नेट बनविण
48. हाऊसहोल्ड एल्युमिनियम युटेंसिल्सचे मॅन्युफॅक्चर
49. पेपर पिनचे मॅन्युफॅक्चर
50. सजावटीच्या बल्बांचे उत्पादन
51. हर्बल सुंदर पार्लर/आयुर्वेदिक हार्बल उत्पादने
52 केबल टीव्ही नेटवर्क/संगणक केंद्र
53. पब्लिक ट्रान्सपोर्ट/रुरल ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिस
54 सिल्क साड्यांचे उत्पादन
55 रसवंती
56 मॅट बनविणे
57. फायबर आयटम उत्पादन
58 पिठ चक्की
59 कप बनविणे
60. वूड वर्क
61. स्टील ग्रिलचे मॅन्युफॅक्चर
62. जिम सर्विसेस
63 आयुर्वेदिक औषध उत्पादन
64 फोटो फ्रेम
65. पेप्सी युनिट/कोल्ड/सॉफ्ट ड्रिंक
66 खवा व चक्का युनिट
67 गुळ तयार करणे
69. फळ आणि व्हिजिटेबल प्रक्रिया
70 घाणी तेल उद्योग
71. कॅटल फीड
72 दाळ मिल
73. मिनी तांदूळ शिलिंग युनिट/राईस मिल
74. कॅन्डल उत्पादन
75 तेलउत्पादन
76 शैम्पू उत्पादन
77. केसांच्या तेलाची निर्मिती
78 पापड मसाला उदयोग
79. बर्फ/ICE कॅंडीचे मॅन्युफॅक्चरिंग
80 बेकरी प्रॉडक्ट्स
81. पोहा उत्पादन
82 बेदाना/मनुका उद्योग/बियाणे प्रक्रिया
83. सोन्याचे काम (ज्वेलरी वर्क)
84 चांदीचे काम
85 स्टोन क्रशर व्यापार
86 स्टोन कटिंग पॉलिशिंग

Read  Post Office New Scheme 2023 In Marathi | पोस्ट ऑफिस नवीन योजना २०२३ .

सदर योजना अंतर्गत आपणास महाराष्ट्रातील कोणत्याही जिल्ह्यामध्ये अर्ज करता येईल …..

नवीन उद्योग उभारणीसाठी आपणास हार्दिक हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा …

आपणास विनंती आहे सदर मेसेज हा आपल्याकडील सर्व ग्रुपवर पाठवावा जेणेकरून नवउद्योजक होणाऱ्या महाराष्ट्रातील सर्व तरुणांना याचा उपयोग होईल.

मुख्य पृष्ठ संस्थेची माहितीयोजनांची माहितीसंस्थेच्या कार्याचे फोटोसंपर्क

समर्थ प्रेरणा सामाजिक प्रतिष्ठाण A Bridge Between Goverment Scheme & Benifishary

शासकीय योजना समन्वय केंद्र

समाजामध्ये अशा अनेक व्यक्ती आहेत की ज्यांना सरकारी योजनांची गरज आहे व योजना निहाय ठरवुन दिलेल्या अटी व शर्ती ते पु-या करू शकतात. मात्र आपल्यासाठी शासनाच्या कोणत्या योजना आहेत त्यात लाभाची काय तरतुद आहे. त्याकामासाठी कोणाला भेटावे हे आपणांस माहित नसते. योजना मंजुरीसाठीचा अर्ज कोठे मिळतो. तो कसा भरावा योजना मंजुरी कामी कोणकोणती कागदपत्रे जोडावी लागतात याची परीपूर्ण माहिती नसते. अपु-या माहितीच्या आधारे भरलेले अर्ज नामंजुर होतात व खर्च व मानसिक त्रास अनेक येरझ-या माराव्या लागतात गरज व इच्छा असुनही मार्गदर्शन व समन्वयाअभावी लोककल्याणकारी योजनेच्या लाभापासून आपणास वंचीत रहावे लागते.

शासकीय समन्वय केंद्राच्या माध्यमाने सर्व शासकीय योजनांच्या उदा. संजय गांधी निराधार योजना, अपंग कल्याण योजना, जिवनदायी योजना, कृषी विभाग, पशुसंवर्धन विभाग, आदिवासी विकास महामंडळ, महात्मा फुले विकास महामंडळ, इत्यादी अकरा विकास महामंडळांच्या रोजगार निर्मीतीसाठी आर्थिक लाभाच्या बीज भांडवल मुदत कर्ज इत्यादी विकास योजनांच्या माहितीचे संकलन करून सर्व सामान्यांना समजेल अशा पध्दतीने शासकीय विभागाच्या मार्गदर्शन व समन्वयाची मांडणी केली आहे. शासकीय समन्वय केंद्राकडून सुरूवातीस माहितीची मागणी करणा-या सभासदांची प्रार्थनिक माहिती गोळा करून त्या आधारे ते कोणत्या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र आहेत याबाबत मार्गदर्शन केले जाते. शासकीय विकास योजनेचा सर्वसामान्य नागरीकांना लाभ होणेकामी आवश्यक अर्जांची उपलब्धता केली असुन अर्जासोबत कोणती कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे. ही सर्व कागदपत्रे संबंधीतांना दाखवली जातात. इच्छुक सहभागधारक स्वतःची आवश्यक माहिती व कागदपत्रे भरून घेवुन कागदपत्रांची खात्री करून पुर्ण कागदपत्रे अर्ज भरून आवश्यक कागदपत्रांसह संबंधीत विभागास मंजुरीसाठी सादर केली जातात. आवश्यकतेनुसार योजना मंजुर होईपर्यंतचा पाठपुरावा व समन्वयाचे काम केंद्राकडून सामाजिक बांधीलकी म्हणून केले जाते.योजनांची अधिक माहिती जाणून घ्या

कृषी विभाग

1. फळ व रसवंती गृह चालवणे
2. फळे व भाजीपाला किरकोळ विक्रीकरीता बाजार सहाय्य
3. डाळ मिल स्थापनेकरीता अर्थसहाय्य योजना
4. फुल पिकांचे काढणीत्तोर सुविधा उभारणी योजना
5. पॅक हाऊस / शीतगृह वातानुकूलीत वाहन योजना
6. काजु प्रक्रिया उद्योग स्थापित करणे
7. बाजार माहिती केंद्राची स्थापना करणे
8. मसाला प्रक्रिया केंद्र स्थापित करणे
9. गांडुळ खत प्रकल्प उभारणे
10. मशरूम निर्माण करणे
11. हरीतगृह उभारणी करणे
12. सेंद्रीय शेती पध्दती योजना
13. फळ प्रक्रिया केंद्र उभारणी योजना
14. फळांचा मुरंबा तयार करायचा उद्योग
15. मधुमक्षिका पालन योजना
16. शेतमालासाठी गोडाऊन योजना
17. कांदाचाळ योजना
18. पुष्पोत्पादन विकास कार्यक्रम योजना
19. निर्यातीसाठी पुष्पोत्पादनपर योजना
20. द्राक्षांपासून बेदाणे व मनके तयार करणे

Read  नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प योजना POCRA Nanasaheb Deshmukh Krushi Snajeevani Yojana 2022

महाराष्ट्र रा. इ. मा. वि. महामंडळ

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय विकास महामंडळ
1. बीज भांडवल योजना
2. मुदती कर्ज योजना
3. स्वयंम सक्षम कर्ज योजना
4. मार्जीन मनी योजना
5. सुक्ष्म पतपुरवठा योजना
6. व्यावसायीक शिक्षण कर्ज योजना
7. महिलांसाठी समृध्दी योजना
8. महिलांसाठी स्वर्णिमा योजना
1. सुवर्णजयंती ग्रामस्वयंरोजगार योजना

महिला व बालकल्याण विभाग

महिला व बालकल्याण विभाग
1. महिला प्रशिक्षण केंद्रास अनुदान योजना

पशुसंवर्धन विभाग

1. दुध पदार्थ साठवण्यासाठी शितगृह योजना
2. पशुवैद्यकिय दवाखाना (खाजगी) योजना
3. चिकन, बिर्याणी, विक्रीकरीता हातगाडी लावणे
4. दुधाळ जनावरांचे गट वाटप
5. फिरता पशुवैद्यकिय दवाखाना (खाजगी) योजना
6. दुधावर प्रक्रिया यंत्र सामग्री खरेदी योजना
7. कुक्कुट खाद्य निर्मीती योजना
8. कुक्कुट उत्पादन व्यवस्था केंद्र उभारणे
9. कुक्कुट उत्पादनांच्या विक्रीकरीता दुकाने उभारणी
10. शेळ्यांचे गट वाटप योजना
11. दुग्धजन्य पदार्थ वाहतुक योजना
12. दुधाळ जनावरांचे गट योजना (आदिवासी)
13. दहा गायी पुरवठा योजना

शेळी व मेंढी विकास महामंडळ

1. शेळी गटवाटप योजना (20 शेळ्या 1 बोकड)
2. शेळी गटवाटप योजना (50 शेळ्या 2 बोकड)
3. शेळी गटवाटप योजना (100 शेळ्या 1 बोकड)

वसंतराव नाईक जाती व 
भटक्या जमाती विकास महामंडळ

1. बीज भांडवल कर्ज योजना
2. बीज भांडवल कर्ज योजना (केंद्र पुरस्कृत योजना)
3. मुदती कर्ज योजना (केंद्र पुरस्कृत योजना)
4. सुक्ष्म कर्ज योजना (केंद्र पुरस्कृत योजना)
5. शैक्षणिक ऋण योजना
6. स्वयंम सक्षम योजना
7. महिलांसाठी स्वर्णिमा योजना (केंद्र पुरस्कृत योजना)

रेशीम संचानलाय

1. रेशमी व सुती रेशीम योजना

क्रिडा विभाग

1. जलतरण तलाव बांधकाम अनुदान योजना
2. स्वयंरोजगार योजनेखालील महिलांना अनुदान

महात्मा फुले विकास महामंडळ

महात्मा फुले विकास महामंडळ
1. थेट कर्ज योजना
2. बीज भांडवल योजना (राज्य शासन पुरस्कृत)
3. सफाई कामगार पुर्नवसन योजना (केंद्र)
4. मुदती कर्ज योजना (केंद्र पुरस्कृत योजना)
5. कामगारांच्या कुटुंबीयासाठी पुर्नवसन योजना
6. सुक्ष्म पतपुरवठा योजना
7. शैक्षणिक कर्ज योजना
8. 50% अनुदान योजना
1. महिला प्रशिक्षण केंद्रास अनुदान योजना

महाराष्ट्र राज्य अपंग 
वित्त व विकास महामंडळ

1. लघुद्योग स्थापनेसाठी कर्ज योजना
2. छोट्या धंद्यासाठी कर्ज सहाय्य योजना
3. कृषी उद्योगाकरीता कर्ज सहाय्य योजना
4. अपंगांसाठी स्वयंम रोजगार योजना
5. वाहतुक व्यवसायासाठी वाहन खरेदी योजना
6. व्यापार खरेदी विक्री विषयक योजनाखालील छोट्या धंद्यासाठी कर्ज सहाय्य योजना
7. सुक्ष्म वित्त सहाय्य योजना
8. उद्योजकता विकसीत करण्यासाठी कर्ज योजना

संत रोहिदास चर्मकार विकास महामंडळ

1. बीज भांडवल कर्ज योजना
2. मुदती कर्ज सहाय्य योजना
3. महिला समृध्दी योजना
4. 50% अनुदान योजना

पंतप्रधान रोजगार निर्मीती 
कार्यक्रम योजना

1. ग्रामीण व नागरी भागातील स्वयंसेवीत संस्थांना आर्थिक सहाय्य योजना
2. समाजसेवी शिबीरे भरवणे
3. अद्ययावत व्यायामशाळा व खेळांच्या विकासासाठी अनुदान योजना
4. क्रिडांगण विकास अनुदान योजना
5. व्यायामशाळा विकास अनुदान योजना
6. बेरोजगारांच्या सहकारी संस्थांना आर्थिक सहाय्य

लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठे

1. बीज भांडवल योजना
2. मुदत कर्ज योजना
3. अनुदान योजना

क्रिडा विभाग

1. जलतरण तलाव बांधकाम अनुदान योजना
2. स्वयंरोजगार योजनेखालील महिलांना अनुदान

महाराष्ट्र उर्जा विकास मंडळ

1. सौर चुल योजना
2. सौर कंदील योजना
3. सौर घरगुती दिवे योजना
4. सौर सोलर हिटर योजना
5. सोलर कुकर योजना

आण्णापाटील आर्थिक विकास 
महामंडळ

1. गट प्रकल्प योजना
2. बीज भांडवल कर्ज योजना
3. मुदती कर्ज सहाय्य योजना
4. शैक्षणिक ऋण योजना
5. महिलांसाठी समृध्दी योजना

जिल्हा उद्योग केंद्र

1. जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना (उद्योग संचलनालय)
2. सुधारित बीज भांडवल योजना
3. राष्ट्रीय सहभाग निधी योजना

तुम्हाला आमचा Government Scheme for Farmer हा लेख कसा वाटला नक्की comment करून सांगा

Leave a Comment