Shelipalan Anudan Yojana शेळीपालन अनुदान योजना 2021

महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागामार्फत शेळीपालन अनुदान दिल्या जाते. त्या अनुदानाच्या मर्यादेमध्ये आता मोठी वाढ करण्यात आलेली आहे. त्या संबंधी शासन निर्णय 9 जुलै 2021 रोजी निर्णय झालेला आहे.

निवड झालेल्या प्रत्येक लाभार्थीला वाटप करणे प्रस्तावित असलेल्या शेळी गटाचा एकूण अपेक्षित खर्च शेळी गट व शेळ्यांसाठी वाडा रुपये 231400 इतका आहे

गटाची स्थापना करताना सुरुवातीला लाभार्थ्यास 100 टक्के निधी स्वहिस्सा किंवा वित्तीय संस्थांचे कर्ज याद्वारे उभा करायचा आहे. सर्व प्रवर्गासाठी प्रत्यक्ष खर्चाच्या 50 टक्के तथापि प्रति गट कमाल मर्यादा रुपये 115700 रुपये याप्रमाणे अनुदान देय राहील.

विषया व दोन बोकड अशा शेळी गट योजनेचा तपशील

1) 20 शेळ्या खरेदी करता प्रति शेळी / बोकड रू.6000 गटाची एकूण किंमत राहील 920000 रुपये.

Read  Tractor Subsidy | ट्रॅक्टर अनुदान

2) 2 बोकड खरेदी करता आठ हजार रुपये प्रति शेळी/ बोकड गटाची एकूण किंमत 16000 रुपये.

3) शेळ्यांचा वाडा 450 चौरस फूट 212 रुपये प्रति चौरस फूट प्रति शेळी /बोकड गटाची एकूण किंमत 95400 रू.

अशाप्रकारे गटाची एकूण किंमत 231400 रू. राहील. विस शेळ्या आणि दोन बोकड शेळी गट वाटप याकरिता गटाची किंमत राहील 231400 रू व आपल्याला 50 टक्के अनुदान रक्कम मिळेल 115700 रुपये.

वरील प्रमाणे बोकडाच्या आधारभूत किमतीत केलेली सुधारणा आर्थिक वर्ष 2021 – 22 पासून लागू राहील.

Shelipalan Anudan Yojana अशा प्रकारे वरील प्रमाणे शेळी गट वाटप आ साठी चे अनुदान 115700 रुपये सर्व प्रवर्ग यांना लागू राहील. मित्रांनो आपण आमच्या मराठी स्कूल Marathi School व बातमी मराठी Batmi Marathi या ब्लॉग ला सुद्धा अवश्य भेट द्या.

Read  POCRA पोकरा

शेळीपालन अनुदान योजना 2021 शासन निर्णय बघण्याकरता क्लिक करा

 

2 thoughts on “Shelipalan Anudan Yojana शेळीपालन अनुदान योजना 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published.

x